Kontakt med styret for Ilseng Samfunnshus
Ønsker du å bestille lokale ? Da må du kontakte vertskapet. Se framsiden.

Alle som har verv i Ilseng Samfunnshus finner du under menypunktet "Tillitsvalgte".
Kontakt gjerne lederen - Rune Pettersen, på tlf. 924 88893.

Pr. post kan du kontakte oss på følgende adresse:

Ilseng Samfunnshus
Postboks 1
2344 Ilseng.

Gateadressen til Ilseng Samfunnshus er Villavegen 3-5, 2344 Ilseng.