40 års jubileumsberetning
Ilseng Samfunnshus fyller 40 år!
Og eieren, Ilseng Samfunnshus, har 46 års virke bak seg!

1. Starten
I tiden etter annen verdenskrig utviklet Ilseng seg til et levedyktig og godt lokalsenter, med 5 nærbutikker, posthus, jernbanestasjon og tre kafeer.
Stedet hadde mange arbeidsplasser innen primærnæringene jord- og skogbruk, og hadde i tillegg arbeidsplasser innen mange ulike industrier. I tillegg til mekaniske verksteder, smier og møller, hadde stedet sagbruk, høvleri og impregneringsverk. Rundt og like etter 1960, etablerte Anebyhus (nå Hedalm Anebyhus) seg her, og den gamle AT-leiren (Ilsengleiren) ble etablert som fengsel.

Les mer... [ 24.11.14 09:53 ]

Barnehage
I noen få år ble lokalene etter Posten ombygget og tatt i bruk av en barnehage.
Les mer... [ 04.08.08 15:01 ]

Blomsterstue, bank og posthus
Huset var opprinnelig delt i tre utleieenheter i fløya fra kafeteriaen mot Gamleveien.
Les mer... [ 04.08.08 14:54 ]

Bibliotek
Underetasjen under fløyen hvor kafeen befinner seg, ble ikke i sin helhet utbygget før et stykke utpå -70-tallet.
Les mer... [ 04.08.08 14:51 ]

Kafeteriaen gjennom årene
Kafeteriaen på samfunnshuset har vært i drift nesten hele tiden fra åpningen av huset i januar 1974. Men det må innrømmes at det har vært skiftende tider - også der !
Les mer... [ 04.08.08 14:38 ]

Økonomisk krise på -80-tallet
Midt på -80-tallet komme det økonomisk nedgang i Norge. Dette gjorde seg gjeldende også for samfunnshuset.
Les mer... [ 26.05.08 09:49 ]

Bingoen - en økonomisk bærebjelke
Fra slutten av -60-tallet, og i 15 til 20 år framover, var Bingoen det som gjorde det økonomisk mulig å drive Ilseng Samfunnshus.
Les mer... [ 26.05.08 09:41 ]

Den første festen
Den første festen på huset var nyttårsfesten 1973/74. Her finner du musikken som spilte til dans.
Les mer... [ 09.10.07 21:15 ]