Ilseng Samfunnshus

 • Hovedsiden
 • Nyheter
 • Lokalene
 • Leietakere
 • Utleiepriser
 • Vedtekter
 • Historiske glimt
 • Ilsengpris
 • Kontaktinformasjon

Ilseng Samfunnshus' organisasjonsnummer
Ilseng Samfunnshus er registrert i Brønnøysund som forening/lag, og har følgende organisasjonsnummer:

911 601 966

Her er ILSENG SAMFUNNSHUS
Ilseng Samfunnshus har adressen
Villavegen 3-5
2344 Ilseng

GPS-posisjon 60 grader 46,51 min Nord
11 grader 13,38 minutter Øst

Bli andels-eier!
Bli andels-eier i Ilseng Samfunnshus ! Både enkeltpersoner og organisasjoner/lag kan være medeiere i samfunnshuset. Ta kontakt.
Les mer... [ 05.10.07 14:36 ]


<<Tilbake til Ilseng.net

NYHETER ILSENG SAMFUNNSHUS

Ekstraordinært Årsmøte

Les mer... [ 13.03.17 08:20 ]

ÅRSMØTE ILSENG SAMFUNNSHUS


Les mer... [ 09.01.17 15:05 ]

Tormod fikk prisen!
Ilsengdagene 2016 ble åpnet fredag kveld, og det hele startet med utdeling av årets Ilsengpris.

Årets prisvinner ble TORMOD MYGLAND!
Les mer... [ 05.08.16 20:47 ]

Vårt nye vertskap
Nok en gang er det nytt vertskap på Ilseng Samfunnshus. De overtar fra og med 1. mai 2016, så med Ilseng Arbeiderlags frokost på den dagen, vil mange på Ilseng kunne møte dem temmelig snart.

Begge har lang fartstid på Hamar Catering, og det blir også etter hvert mulig å bestille cateringmat fra samfunnshuset! Det gleder vi oss til.

Personen på hovedbildet, er ansvarlig driver: Janiche Haugerud.
Les mer... [ 26.04.16 14:18 ]

Årsmøtet 2016 er avholdt
Torsdag 18.2.16 ble årsmøtet i Ilseng Samfunnshus avholdt med hva vi nok kan kalle "rekordstort" oppmøte! Det har i den siste tiden vært en viss uro og usikkerhet rundt driften av huset, og Ilseng-folk tok utfordringen, og ca. 40 stk. møtte på årsmøtet.

Etter konstituering og formalia, ledet Rolv Bråthen (møteleder) og Inger Norlemann Nyhus (møtesekretær) forsamlingen gjennom et 3 timer langt møte.
Les mer... [ 19.02.16 10:04 ]

40 års-markering med Informasjon og Kultur
Det er 40 år siden Ilseng Samfunnshus ble offisielt åpnet. Datoen - 19. januar 2014 - benyttet Forum Ilseng til å invitere til "Informasjon og Kultur" i huset.
Dette er også omtalt på hovedsidene til Ilseng.net.

Styret for samfunnshuset var for anledningen kafeteriavertskap, og var svært fornøyde med at over 100 personer tok vegen innom huset denne ettermiddagen.
Les mer... [ 20.01.14 12:57 ]

40 år !
Visste du at det er mer enn40 år siden Ilseng Samfunnshus ble åpnet?
Høsten 1973 pågikk de siste ferdigstillelser av huset, og nyttårsaften 1973/74 ble den første festen avholdt på vårt den gang splitter nye samfunnshus.
Les mer... [ 20.11.13 12:05 ]

Nå kan du gi din GRASROTANDEL til Ilseng Samfunnshus!
Ilseng Samfunnshus, som nå er en samfunnsnyttig forening, er nå registrert i Frivillighetsregisteret, og kan motta din grasrotandel.

Bare gi beskjed til Kommisjonæren neste gang du spiller et av Norsk Tippings spill, eller endre tilknytning selv dersom du spiller på PC eller mobil!

Takk for din støtte!
LEIEPRISER fra april 2016:
Her finner du de prisene som gjelder for leie av Ilseng Samfunnshus.
Legg merke til at det mer enn 40 år gamle systemet med å gi andelshavere en lavere leie, nå er fjernet, og at alle som leier lokaler (unntatt faste leietakere) heretter må betale den samme leiesummen.
Les mer... [ 30.03.16 09:08 ]

Bestille lokaler?
Nå er det Janiche Haugerud som tar seg av utleie av saler og møterom.
Ta kontakt på telefon 928 68477.


Mjøs Catering
Besøk deres hjemmeside
www.mjoscatering.no
Følg oss på

Ilseng Samfunnshus
Følg oss på

Venner av Ilseng Samfunnshus

Les mer... [ 20.11.13 13:12 ]

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006