Ilseng Samfunnshus

 • Hovedsiden
 • Nyheter
 • Lokalene
 • Leietakere
 • Utleiepriser
 • Vedtekter
 • Historiske glimt
 • Ilsengpris
 • Kontaktinformasjon

Ilseng Samfunnshus' organisasjonsnummer
Ilseng Samfunnshus er registrert i Brønnøysund som forening/lag, og har følgende organisasjonsnummer:

911 601 966

Her er ILSENG SAMFUNNSHUS
Ilseng Samfunnshus har adressen
Villavegen 3-5
2344 Ilseng

GPS-posisjon 60 grader 46,51 min Nord
11 grader 13,38 minutter Øst

Bli andels-eier!
Bli andels-eier i Ilseng Samfunnshus ! Både enkeltpersoner og organisasjoner/lag kan være medeiere i samfunnshuset. Ta kontakt.
Les mer... [ 05.10.07 14:36 ]


<<Tilbake til Ilseng.net

Tillitsvalgte


Tillitsvalgte 2019
Leder Rune Pettersen
Nestleder Jan Erik Olafsen
Kasserer Ragnhild Sørlie
Sekretær Stig Jostein Engen
Styremedlem Christin Stensli
Vara Roy Ånund Wilson og Inger Norlemann

Arrangementskomite:
Olav Enge, Aina Paulsen, Rune Lund, Grete Evensen, Einar Rud, Steffen Paulsen og Rune Bråthen.

Revisorer:
Leif Erik Grønvold og Rolv Bråthen

Ny valgkomite er foreløpig ikke valgt.
Les mer... [ 06.03.19 12:03 ]

Tillitsvalgte 2017
På årsmøtet ble det valgt nytt styre. Hvem som nå bekler de ulike verv, finner du i denne artikkelen:
Leder: Rune Pettersen, tlf. 92488893
Nestleder: Jan Erik Olafsen, tlf. 91829002
Kasserer: Ragnhild Sørlie, tlf. 90091668
Sekretær: Inger Norlemann Nyhus, tlf. 48043355
Styremedlem: Christin Stensli, tlf. 48138023
1. vararepr.: Roy Ånund Wilson, tlf. 92485477
2. vararepr.: Olav Rørdam, tlf. 90584486

Arrangementskomiteen består av:
Pål Moen,Gro Anita Strande, Jonas Strande, Arve Nybakken ,Eva Johansen, Ronny Olafsen

I valgkomiteen ble følgende valgt:
Olav Rørdam, Arve Nybakken

Revisorer:
Leif Erik Grønvold og Rolv Bråthen.
Leiepriser
Ta kontakt med vårt hyggelige vertskap ang leiepriser
Jannicke: 92868477

Bestille lokaler?
Nå er det Janiche Haugerud som tar seg av utleie av saler og møterom.
Ta kontakt på telefon 928 68477.


Mjøs Catering
Besøk deres hjemmeside
www.mjoscatering.no
Følg oss på

Ilseng Samfunnshus
Følg oss på

Venner av Ilseng Samfunnshus

Les mer... [ 20.11.13 13:12 ]

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006