Ilseng Samfunnshus

 • Hovedsiden
 • Nyheter
 • Lokalene
 • Leietakere
 • Utleiepriser
 • Vedtekter
 • Historiske glimt
 • Ilsengpris
 • Kontaktinformasjon

Ilseng Samfunnshus' organisasjonsnummer
Ilseng Samfunnshus er registrert i Brønnøysund som forening/lag, og har følgende organisasjonsnummer:

911 601 966

Her er ILSENG SAMFUNNSHUS
Ilseng Samfunnshus har adressen
Villavegen 3-5
2344 Ilseng

GPS-posisjon 60 grader 46,51 min Nord
11 grader 13,38 minutter Øst

Bli andels-eier!
Bli andels-eier i Ilseng Samfunnshus ! Både enkeltpersoner og organisasjoner/lag kan være medeiere i samfunnshuset. Ta kontakt.
Les mer... [ 05.10.07 14:36 ]


<<Tilbake til Ilseng.net

Historiske glimt


40 års jubileumsberetning
Ilseng Samfunnshus fyller 40 år!
Og eieren, Ilseng Samfunnshus, har 46 års virke bak seg!

1. Starten
I tiden etter annen verdenskrig utviklet Ilseng seg til et levedyktig og godt lokalsenter, med 5 nærbutikker, posthus, jernbanestasjon og tre kafeer.
Stedet hadde mange arbeidsplasser innen primærnæringene jord- og skogbruk, og hadde i tillegg arbeidsplasser innen mange ulike industrier. I tillegg til mekaniske verksteder, smier og møller, hadde stedet sagbruk, høvleri og impregneringsverk. Rundt og like etter 1960, etablerte Anebyhus (nå Hedalm Anebyhus) seg her, og den gamle AT-leiren (Ilsengleiren) ble etablert som fengsel.

Les mer... [ 24.11.14 09:53 ]

Barnehage
I noen få år ble lokalene etter Posten ombygget og tatt i bruk av en barnehage.
Les mer... [ 04.08.08 15:01 ]

Blomsterstue, bank og posthus
Huset var opprinnelig delt i tre utleieenheter i fløya fra kafeteriaen mot Gamleveien.
Les mer... [ 04.08.08 14:54 ]

Bibliotek
Underetasjen under fløyen hvor kafeen befinner seg, ble ikke i sin helhet utbygget før et stykke utpå -70-tallet.
Les mer... [ 04.08.08 14:51 ]

Kafeteriaen gjennom årene
Kafeteriaen på samfunnshuset har vært i drift nesten hele tiden fra åpningen av huset i januar 1974. Men det må innrømmes at det har vært skiftende tider - også der !
Les mer... [ 04.08.08 14:38 ]

Økonomisk krise på -80-tallet
Midt på -80-tallet komme det økonomisk nedgang i Norge. Dette gjorde seg gjeldende også for samfunnshuset.
Les mer... [ 26.05.08 09:49 ]

Bingoen - en økonomisk bærebjelke
Fra slutten av -60-tallet, og i 15 til 20 år framover, var Bingoen det som gjorde det økonomisk mulig å drive Ilseng Samfunnshus.
Les mer... [ 26.05.08 09:41 ]

Den første festen
Den første festen på huset var nyttårsfesten 1973/74. Her finner du musikken som spilte til dans.
Les mer... [ 09.10.07 21:15 ]
Leiepriser
Ta kontakt med vårt hyggelige vertskap ang leiepriser
Jannicke: 92868477

Bestille lokaler?
Nå er det Janiche Haugerud som tar seg av utleie av saler og møterom.
Ta kontakt på telefon 928 68477.


Mjøs Catering
Besøk deres hjemmeside
www.mjoscatering.no
Følg oss på

Ilseng Samfunnshus
Følg oss på

Venner av Ilseng Samfunnshus

Les mer... [ 20.11.13 13:12 ]

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006