Ilseng Samfunnshus

 • Hovedsiden
 • Nyheter
 • Lokalene
 • Leietakere
 • Utleiepriser
 • Vedtekter
 • Historiske glimt
 • Ilsengpris
 • Kontaktinformasjon

Ilseng Samfunnshus' organisasjonsnummer
Ilseng Samfunnshus er registrert i Brønnøysund som forening/lag, og har følgende organisasjonsnummer:

911 601 966

Her er ILSENG SAMFUNNSHUS
Ilseng Samfunnshus har adressen
Villavegen 3-5
2344 Ilseng

GPS-posisjon 60 grader 46,51 min Nord
11 grader 13,38 minutter Øst

Bli andels-eier!
Bli andels-eier i Ilseng Samfunnshus ! Både enkeltpersoner og organisasjoner/lag kan være medeiere i samfunnshuset. Ta kontakt.
Les mer... [ 05.10.07 14:36 ]


<<Tilbake til Ilseng.net

Økonomisk krise på -80-tallet

av Rolv Bråthen [26.05.08 09:49]
Utskriftsvennlig side

Midt på -80-tallet komme det økonomisk nedgang i Norge. Dette gjorde seg gjeldende også for samfunnshuset.Huset hadde tunge lån med 14-15 % rente, og klarte til slutt ikke å betjene sin gjeld.

Etter mange og lange forhandlinger med Stange Kommune og Sparebanken Hedmark, klarte styret å sannere ca. 650.000 kr. i lån, ved at sparebanken og kommunen betalte halvparten hver. Dette ble redningen for huset, og starten på en ny oppgangstid.

Det hører med til historien, at Postbanken IKKE var villige til å være med på den økonomiske redningsaksjonen. Restlånet der på ca. kr. 100.000,- ble nedbetalt på vanlig måte.

Siden den gang har huset ikke hatt store lån.

<<TilbakeLeiepriser
Ta kontakt med vårt hyggelige vertskap ang leiepriser
Jannicke: 92868477

Bestille lokaler?
Nå er det Janiche Haugerud som tar seg av utleie av saler og møterom.
Ta kontakt på telefon 928 68477.


Mjøs Catering
Besøk deres hjemmeside
www.mjoscatering.no
Følg oss på

Ilseng Samfunnshus
Følg oss på

Venner av Ilseng Samfunnshus

Les mer... [ 20.11.13 13:12 ]

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006