Ilseng Samfunnshus

 • Hovedsiden
 • Nyheter
 • Lokalene
 • Leietakere
 • Utleiepriser
 • Vedtekter
 • Historiske glimt
 • Ilsengpris
 • Kontaktinformasjon

Ilseng Samfunnshus' organisasjonsnummer
Ilseng Samfunnshus er registrert i Brønnøysund som forening/lag, og har følgende organisasjonsnummer:

911 601 966

Her er ILSENG SAMFUNNSHUS
Ilseng Samfunnshus har adressen
Villavegen 3-5
2344 Ilseng

GPS-posisjon 60 grader 46,51 min Nord
11 grader 13,38 minutter Øst

Bli andels-eier!
Bli andels-eier i Ilseng Samfunnshus ! Både enkeltpersoner og organisasjoner/lag kan være medeiere i samfunnshuset. Ta kontakt.
Les mer... [ 05.10.07 14:36 ]


<<Tilbake til Ilseng.net

Årsmøte i Ilseng Samfunnshus

av Rolv bråthen [09.01.20 11:20]
Utskriftsvennlig side

Foreningen Ilseng Samfunnshus avholder sitt årsmøte på samfunnshuset torsdag 20. februar 2020 fra kl. 19oo.

Vanlige årsmøtesaker. Alle som har B-andeler har stemmerett, og hver forening/organisasjon som har A-andeler, kan møte med en stemme.

Frasigelser av verv sendes valgkomiteen snarest mulig, og senest 4 uker før møtet. Det er dessverre ikke
oppnevnt/valgt ny valgkomite, så evt. frasigelser og forslag til nye tillitsvalgte må sendes til Jan Erik Olafsen.

Forslag som ønskes behandlet på møtet, må sendes leder Rune Pettersen senest 4 uker før møtet.

Vi er inne i viktige og utfordrende tider for Ilseng Samfunnshus, og håper på stort frammøte.

Vel møtt!

<<TilbakeLeiepriser
Ta kontakt med vårt hyggelige vertskap ang leiepriser
Jannicke: 92868477

Bestille lokaler?
Nå er det Janiche Haugerud som tar seg av utleie av saler og møterom.
Ta kontakt på telefon 928 68477.


Mjøs Catering
Besøk deres hjemmeside
www.mjoscatering.no
Følg oss på

Ilseng Samfunnshus
Følg oss på

Venner av Ilseng Samfunnshus

Les mer... [ 20.11.13 13:12 ]

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006