Ilseng Samfunnshus

 • Hovedsiden
 • Nyheter
 • Lokalene
 • Leietakere
 • Utleiepriser
 • Vedtekter
 • Historiske glimt
 • Ilsengpris
 • Kontaktinformasjon

Ilseng Samfunnshus' organisasjonsnummer
Ilseng Samfunnshus er registrert i Brønnøysund som forening/lag, og har følgende organisasjonsnummer:

911 601 966

Her er ILSENG SAMFUNNSHUS
Ilseng Samfunnshus har adressen
Villavegen 3-5
2344 Ilseng

GPS-posisjon 60 grader 46,51 min Nord
11 grader 13,38 minutter Øst

Bli andels-eier!
Bli andels-eier i Ilseng Samfunnshus ! Både enkeltpersoner og organisasjoner/lag kan være medeiere i samfunnshuset. Ta kontakt.
Les mer... [ 05.10.07 14:36 ]


<<Tilbake til Ilseng.net

Årsmøte 2019 er avholdt

av Rolv B [06.03.19 11:48]
Utskriftsvennlig side

Ilseng Samfunnshus avholdt sitt årsmøte i samfunnshuset tirsdag 5.3.19 fra kl. 19oo.
Det møtte 20 stemmeberettigede.

Et svært krevende og aktivt år er gjennomført!Den store saken i 2018, var naturligvis moderniseringen av kjøkkenet på huset.
Det ble avlagt over 200 dugnadstimer, og det kostet nær 750.000 kr., men jammen ble det bra også!
Årsberetning, regnskap og budsjett for inneværende år, alt ble drøftet og godkjent.
Året som gikk medførte at laget hadde nær 1 million i omsetning, - hvilket er kjempemye for en forening.

Det ble heller ikke store endringer i styret. Rune Pettersen fortsetter som leder,
Jan Erik Olafsen som nestleder, og Ragnhild Sørlie fortsetter som kasserer. Inger Norlemann hadde bedt om avløsning som sekretær, men fortsetter som vararepresentant til styret. Stig Jostein Engen ble ny sekretær, mens Christin Stensli fortsatt er styremedlem, og Roy Ånund Wilson fortsetter som vara.

Noen nye navn i arrangementskomiteen, hvor flere av Ilsengs yngre garde stilte opp.

Rune og Jan Erik mottok en liten påskjønnelse for sitt store engasjement og arbeid med moderniseringen av kjøkkenet.

<<TilbakeLeiepriser
Ta kontakt med vårt hyggelige vertskap ang leiepriser
Jannicke: 92868477

Bestille lokaler?
Nå er det Janiche Haugerud som tar seg av utleie av saler og møterom.
Ta kontakt på telefon 928 68477.


Mjøs Catering
Besøk deres hjemmeside
www.mjoscatering.no
Følg oss på

Ilseng Samfunnshus
Følg oss på

Venner av Ilseng Samfunnshus

Les mer... [ 20.11.13 13:12 ]

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006