Stange Kommune støtter profilering
Stange Kommune støtter profilering

av Hans Kroglund [25.01.19 23:08]Stange kommune har satt av kr 180.000 som kan deles på seks grender i Stange, Espa, Ilseng, Romedal, Tangen, Vallset og Åsbygda. De kan søke om inntil kr 30.000 til profilering av sitt sted. Støtten kan brukes til web-sider eller brosjyrer.

Forum Ilseng har hatt et møte etter at forrige leder Rolv Bråthen ønsket å trekke seg tilbake. De som møtte opp vil sende en søknad til Stange kommune. Ilseng.net kommer tilbake når en søknad er sendt og forhåpentligvis godkjent og Forum Ilseng vil da holde et åpent møte for å få innspill.