Forum Ilseng liv laga?
Forum Ilseng liv laga?

av Hans Kroglund [15.09.18 09:54]Rolv Bråthen har takket for seg som leder av Forum Ilseng. Det har møtt inntil 10 personer/lag/foreninger på møter de siste 4-5 årene. Jan Yngve Olsen i Ilseng Arbeiderlag inviterte til møte tirsdag 11.09 for å undersøke om det er interesse for denne paraplyorganisasjonen. Det kom fem på møtet.

Fra venstre: Jan Yngve Olsen; Børge Kristtoffersen, Hans Kroglund, Leif Erik Grønvold og Rune Pettersen

Alle tidligere deltagerne hadde fått mail om møte på klubbhuset, det var annonsert på Ilseng.net og oppmøte kunne vært bedre.

Alle som kom er interessert i Ilsengs utvikling og ser helt klart et forum. Fint å få vite hva de de forskjellige driver med, hva de er opptatt av og hvilke utfordringer de har. Vi kan oppsummere hva Forum Ilseng kan være:
1. Et felles talerør mot myndigheter som Stange Kommune og Statens Vegvesen som eksempler.
2. Utvikle Ilseng som tettsted
3. Få en forståelse av hva de andre jobber med

Felles oppgaver som er viktige for Ilseng.
1. Få fart på boligbygging på Ilseng. Ilseng har fire «store» områder/tomter der det er plass til 10-40 boenheter. Det blir totalt 100-150 boenheter. Kort vei til infrastruktur som vei, vann/kloakk, strøm og tele/fiber. Lokalsamfunnet har ledig kapasitet til en slik økning
2. Jobbe for å få nytt fengsel hit.
3. Sykkel og gangvei til Hamar. Ilseng/Ådaldsbruk er den eneste innfartsvegen til Hamar uten sykkel/gangvei.
4. Gangvei fra Horne bru til Bamsebo bhg/Gollersrudkrysset. En strekning på ca 500m.

Litt om hvert lag/forening som møtte opp
Ilseng IL
Ilseng Hockeyrink (ilseng Prisoners)!!! har i vinter sørget for is på Breidablikk skole. De ønsker seg ishockeybane på Ilseng. De "tapte" kampen mot Åsbygda om gammelt Storhamarvant, men de ivrige gutta har ikke gitt opp å få en hel ishockeybane til Ilseng. Det har det vært samtaler om etablering av bane med vant på Idrettsparken. De må da bli endel av Ilseng IL for å søke spillemidler. Idrettslaget er positive til dette, men må se på arealbruken. En ishockeybane er 30x60 m, litt større enn ballbingen.

Ilsengstiene
Stirydderne hos Ilsengstiene fikk Ilsengprisen i år. Dessverre døde stirydder Hans Moe i august. Minnegaven går til Ilsengstiene som skal finne en gave som vil vare menge år. I tillegg jobbes det med en ny do på Bjørby og i 2019 på en HHT fellestur 5.mai åpner grunneier Trygve Magnus Slagsvold Vedum en «lauvtrepark» på Bjørby med 16 forskjellige lauvtrær. Ilsengstiene har supplert med noen nye trær nå i år. De blir nå merket og et oversiktskart med plassering blir laget.

Ilseng Samfunnshus
Det blir ombygging av kjøkken den 21.10.18. Det vil ta ca 14 dager å bygge om. Da blir det sluk i gulvet og tilrettelagt for at Mjøs Catering AS kan drive mer effektivt. Riving blir utført på dugnad, ellers er all ombygging satt bort til et spesialfirma som kan storkjøkken. Kostnadsramme kr 600-800.000

Øvrige lag og foreninger
Det kan vi ikke si noe om. Vi vet at Ilseng Sangforening har fått ny dirigent og er godt i gang med høstsesongen.

Nytt møte i februar 2019
Forum Ilseng prøver et nytt møte i februar 2019 for å se flere møter da.