Hørsand Gård har flyttet stabburet
Hørsand Gård har flyttet stabburet

av Hans Kroglund [12.04.18 07:26]Hørsand Gård ønsker nå å ta i bruk det tre etasje høye stabburet som sto midt ute på jordet. Etter å ha stått ubrukt i mange år, må det pusses opp. Plasseringen var ikke ideell, derfor bestemte Helene og Herman Hørsand og flytte det lenger sørøst på gårdstunet.

Det 3 etasje høye stabburet får nå noen store trær på den ene siden som gjør at bygget ikke blir så dominerende i terrenget som før. Gården ønsker å ta stabburet i bruk på forskjellig vis og besøkende slipper å kjøre inn på gårstunet da stabburet er det første de kommer til.

Opprinnelig stabbur bilde fra 2007
Stabburet er laftet, og kledd med ytterpanel


Romedal Almenning har lafteeksperter
Herman kontakter Almenninga og de har to karer som restaurerer gamle laftebygg og de tar på seg jobben med restaurering av råbygget.

Nedrigging av stabburet høst 2017
Først må takstein tas ned og ytterpanel fjernes. Høsten 2017 klargjør Herman et stort område rundt stabburet og to stål H-bjelker tres gjennom vinduene slik at toppen kan løftes av med to store mobilkraner.
Den midtre delen har ingen utspring slik at den kan løftes ned med stropper. Stabburet er nå i tre deler og 1.etasje blir plukket ned stokk for stokk.
Ny grunnmur blir støpt høsten 2017

Flytting av stabburet vinter 2018
1. etg blir laftet opp på nytt, dårlige stokker blir skiftet ut, Deler av taket blir byttet ut og klokketårnet blir restaurert. Litt lettere 3 m over bakken enn 10 m.


Fredag 06.april er siste sjanse da våren er i anmasj. Det er lite tele i bakken grunnet mye snø og maskinene er tunge og krever fast underlag. Distriktets to største mobilkraner og en stor lastebil er klare for flytting av 2. etg og toppen. . Grunnflaten er på ca 80 m2 og skal balanseres på hengeren for flytting ca 100m.

(dobbeltrykk for større bilde)Klokketårnet
Deler av taket blir byttet ut og klokketårnet blir restaurert. Litt lettere 3 m over bakken enn 10 m.


Restaureing av stabburet
Etasjeskillene blir flyttet slik at det blir bedre takhøyde i hver etasje. Det blir isolert på utsiden og ytterpanel settes på. Innvendig blir tømmerveggene synlig.
I 1. etg. blir det toalett og arbeidsrom og oppholdsrom i 2 og 3.etg. De gamle stabburene hadde små vinduer med lite lys for de ble brukt til lagring av korn og mat. Vinduene blir sansynligvis større for lyset sin del. Det er en stor oppgave for vertskapet å beholde noe av det opprinnelige samtidlig legge til rette for et annet bruk i en annen tid.

Ilseng.net ønsker de tillykke med videre arbeid