Skøyenvegen oppgraderes høst 2017
Skøyenvegen oppgraderes høst 2017

av Hans Kroglund [19.09.17 20:57]Skøyenvegen har hatt naturlige fartsdumper i mange år og har stått på lister over vei som burde utbedres. Så er tiden inne og Mesta har startet arbeidet på denne kommunale vegen. Den utbedres fra Bjørnstad (millitærgarsjen) og til jernbanebrua.

Skøyenvegen stengt fra Breidablikk skole for gjennomkjøring til Løten.

Brua blir ikke utbedret, den tåler 1,5t og det er bare personbiler som kan kjøre over der. Den venter sannsynligvis på en avgjørelse om denne jernbanestrekningen skal elektrifiseres. Noen mener vegen ikke bør utbedres i det hele tatt sålenge den ikke blir bredere eller det blir fortau. 4 m bredde på en oppgradert vei er ikke mye for skoleunger da farten vil øke betraktelig. Da er det mer trygt med naturlige fartsdumper.

Ilseng.net snakket med en veiarbeider og han kunne opplyse at de tar av ca.0,5 m av toppen på veien som stort sett er jord. De fyller på med knust stein som bærelag. Veien blir like bred eller skal vi si smal ca. 4m. Hattmakerbekken vil få nytt betongrør på 2 m. Veien vil stort sett følge terrenget, men noen søkk i terrenget vil bli rettet opp. De vil holde på til i desember 2017.

Matjorda bli skjøvet til side, massen fra veien blir brukt til å fylle igjen søkk på jordet slik at bløte partier mest mulig unngåes.