HIH studenter bruker Ilsengs natur
HIH studenter bruker Ilsengs natur

av Hans Kroglund [07.04.17 19:35]Høgskolen i Hedmark HIH bruker området på gården Bjørby og Ilsengstiene i undervisning i naturfag/friluftsliv. Fredag 07.04.17 var det 80 førskolelærerstudenter som brukte området for å lære mer om natur og hvordan uteliv kan brukes i underevisningssammenheng

Veien måtte brukes til parkering.

Her er halvparten av studentene
Trykk på bildet for større kopi.