Ilseng Arbeiderlag med nytt styre
Ilseng Arbeiderlag med nytt styre

av Hans Kroglund [10.03.17 08:30]Ilseng Arbeiderlag har hatt årsmøte på Ilseng Samfunnshus og kunne presentere et nytt styre. Ann Kjersti Aasen og Jonny Furulund har sittet i styret i mange år og har ønsket avlastning. De var svært fornøyd med at valgkomiteen hadde funnet ny leder og kasserer. Nils A Røhne tok også turen innom og orienterte om skole og fengsel. To store saker for Ilseng.

Fra venstre: Arvid Pettersen, Eva Johansen, Ann Kjerstin Aasen, Jan Yngve Olsen, Tuth Østli, Hans Kristian Kulstad, Anna Madsen, Janne Holen
Årsmelding fra styret
Laget har hatt to styremøter og kombinert møte og julebord. 1.mai frokost som vanlig med bra oppmøte.
Arbeiderlaget pynter blomsterstativene og takk til Jonny Furulund som steller og vanner disse.
Laget jobber for et godt nærmiljø og det beste for Ilsengs befolkning.
Det ble bevilget kr 6.400 til ekstra skilting på Ilsengstiene.
På årsmøte i 2016 orienterte Grethe Mikaelsen om sammenslåing av Stange og Hamer og om skolestrukturen i Stange.
Laget ønsker flere medlemmer og styret har fått to nye medlemmer.
Ruth Østli er lagets faste representant i Stange kommunestyre og formannskap

Nytt styre:
Leder: Jan Yngve Olsen
Nestleder: Eva Johansen
Kasserer: Hans Kristian Kulstad
Sekretær: Anna Madsen
Styremedlemmer: Ruth Østli, Ann Kjerstin Aasen, Janne Holen
Vara: Arvid Pettersen, Jan Steinar Åsen

Skoledebatten har engasjert mange i den siste tiden. Alle tettstedene med FAU, lag og foreninger har sendt inn høringsuttalelser for å beholde skolene. Arbeiderpartiet har fått mange nye medlemmer, særlig på Espa. Alt dette tilsammen har gjort at rådmannens innstilling ikke tas til følge. Alle grendeskolene på barnetrinnet består og ungdomskolene i Romedal og Stange slår seg sammen og lokaliseres på Stange.

Ilseng Fengsel utbygging
Stange kommune har jobbet lenge for utvidelse av fengslet og planene er inntil 200 soningsplasser. Det betyr 130 nye arbeidsplasser, totalt 200 tilsammen. Nils A mener Ilseng ligger godt ann. Det trengs nye soningsplasser, Norge leier veldig kostbare fengselplasser i Nederland. I tillegg er mange av bygningene dårlig forfatting i flere av fengslene. Ilseng ligger sentralt til på Østlandet med jernbane og gode veier.

Ilsengs muligheter
Nils A kunne fortelle at Ilseng har en god infrastruktur, vann og avløp er renovert sammen med nytt gatelys og asfalt i Gamlevegen. Tettstedet har fibertilgang og to boligfelt som er ferdig regulert og klare til utbygging. Ilseng er også stoppestasjon for Rørosbanen, så har er det alle muligheter.

Stange Kommune sin arealplan
Stange kommune utarbeider nå ny arealplan for fremtiden. Den er viktig og sier noe om hvilke arealer som skal brukes til boliger, næring også videre.

Nils A hadde med seg gitaren og spilte og sang for de 10-15 fremmøtte på årsmøte.

www.photo.google.com

Ny leder Jan Yngve Olsen skriver i epost
"Ilseng Arbeiderlag ønsker seg flere medlemmer da dette er den eneste politiske laget/foreningen på Ilseng. Ved å være en stor gruppe så gir det signaler til kommuneledelsen at Ilseng er ett aktivt sted. Innmelding kan gjøres på AP sine sider på nettet ellers så blir det muligheter til innmeldinger ved stand utover våren samt ved 1. mai frokosten."