Næringslivsfrokost på Tingvold
Næringslivsfrokost på Tingvold

av Hans Kroglund [02.03.17 09:08]Stange kommune og Hedmarken næringsutvikling inviterte tirsdag 28.02.17 til næringslivsfrokost på Tingvold. Temaet var digitale medier, tips og råd i en jungel på sosiale medier. Det var også tips om å være "gode verter". Det nærmet seg slutten av den to timer lange frokosten og da kom kom det spørsmål om Stange kommune er en god vert?

30 møtte opp og det var Håvard Røste som hadde det faglig innslaget om sosiale medier. Det er ingen tvil om at FB og Google er de store. Han anbefalte også en tradisjonell hjemmeside der kontaktinfo og generelle opplysninger finnes.

Håvard Røste i HRU


Rikard Olsen Vikahus

Rikard Olsen i Vikahus har bygget ca 100 boligenheter på Romedalsmoen. Et prosjekt få hadde tro på. Det viser at det går an å få til noe utenfor aksen Tangen-Stange-Ottestad som Stange kommune har som satsingsområde. I tillegg bygger Vikahus boliger i Brynsåsen og på Espa. Olsen savner drahjelp fra kommunen og gjorde ordfører Nils A Røhne oppmerksom på dette.
Olsen måtte nevne skolestrukturen og det var liten tvil at han ville at Stange kommune må ta hele kommunen i bruk.