Ny bok: Gammalt frå Stange 2016
Ny bok: Gammalt frå Stange 2016

av Hans Kroglund [23.11.16 08:49]Det har vært lansering av ny årbok fra Stange Historielag med gode bidragsytere fra Ilseng. Solveig Nordal er nå utnevnt til æresmedlem for lang og tro tjeneste i historielaget. På bildet er hun sammen med to skribenter Tord Kristian Horne og Ola Syverinsen. De har skrevet hver sine kapitler i 2016 boka

Tord har skrevet om "Oppdyrkingen av Starene i Romedal". En stor artikkel med mye fakta på 30 sider. Det var et svært omfattende arbeid som ble utført fra midten av 1800 tallet for å bedre dyrkingsforholdene på dette store området Starene. Arbeidet pågår fremdeles med senking av Starelva med ca 10 års mellomrom.

Ola har skrevet om sin far Nikolai Syverinsen - minner fra et rikt liv.
Ola skriver. " Det har vært litt av en klassereise, født som husmannsønn i Romedal, gjennom to verdenskriger, de harde 30 årene og etterkrigstiden til an går av som pensjonist 68 år gammel i 1972."
En spennende fortelling om en utrolig samfunnsengasjert og arbeidsom kar.

Her et bilde fra Romedal Lionskalender fra 2014
Til venstre Lorents Andersen på Godholen og Nikolai med sparken som selger lutefisk. Nikolai drev et omfattende arbeid med salg av fisk.


Denne boka og mange flere kan kjøpes fra Stange Historielag, Storgtata 50, 2335 Stange.

Her er deres hjemmeside med mer info
www.stange-hisorielag.no