Venner av Ilseng Samfunnshus stiftet
Venner av Ilseng Samfunnshus stiftet

av Hans Kroglund [29.08.16 22:18]24.08.16 ble det etablert et interimsstyre for et ½ år. De jobber videre med detaljer til årsmøte i februar 2017 som da velger et styre og veien videre. Det er Bernhart Høiberget som har dratt i gang etableringen av «venner av Ilseng Samfunnshus» og han har fått med seg mange fra etableringen av Samfunnshuset 40 år siden.

Foto: Bernhart er en samfunnsengasjert person og de senere årene er det Stange Pensjonist Parti som har hatt gleden av hans samfunnsengasjement.

En 5-manns gruppe har jobbet frem forslaget som ble presentert for ca 20 fremmøtte den 24.08.16.
Gruppen har bestått av Arve Nybakken, Solveig Wilson, Odd Jensen, Jonny Furulund og Bernhart Høiberget.
Det ble vedtatt opprettet et interimsstyre i et ½ år bestående av
Leder Arvid Hagelund,
Nestleder Bernhart Høiberget
Sekretær Kari Opsahl
Kasserer Jonny Furulung
Styremedlem Astri Skjønsberg ogTormod Mygland
Varamdlem Odd Jensen
Revisor Hege Jensen
Valgkomite er hele styret.

Ilseng.net referer her bare deler av vedtektene.
1. Foreninges navn. Venner av Ilseng Samfunnshus
2. Formål. Foreningen skal ha jevnlig kontakt være en idebank for samfunnshuset og driver og oppmuntre med ros og fremsnakking og få folk til å bruke samfunnshuset
3. Ansvar. Ingen rettigheter, ingen plikter i forhold til styret, ikke ansvar for gjeld eller hærværk og skader på huset.
4. Alle som har betalt medlemskontigent har stemmeret. Personer kan ikke møte med fullmakt. Medlemskontingent fastsettes av årsmøte :kr 100 for enkeltmedlem, kr 200 for familie nå i interim perioden
5. Årsmøte. Holdes i løpet av februar. Kunngjøring 1 måned i forveien, saksliste 1 uke før møte
6. Årsmøte oppgaver, årsmelding, regnskap, innkomne forslag og fastsette kontigent
7. Endringer i vedtekter. Kun på årsmøte og krever 5/6 dels flertall
8. Opphør av foreningen. Overskudd går i sin helhet til Ilseng Samfunnshus


Jonny Furulund tok imot innmeldinger på stiftelsesdagen.


Leder av Interrimstyre er Arvid Hagelund. Her får han Ilsengprisen i 2010