Fornuftige åpningstider på Samfunnshuset
Fornuftige åpningstider på Samfunnshuset

av Hans Kroglund [16.06.16 19:01]Nytt verkskap på Ilseng Samfunnshus har fått en flott start og satser fornuftig og har flere ben å stå på. Catering er et av de viktigste satsingsområdene og har allerede viktige kunder. I dag 16.06 var det levering av middag til Staur Gård. I tillegg var det åpne Café og mange benyttet seg av dette tilbudet.

Fra venstre June Therese Engen, Britt Storsveen, Margit Bakken og Janiche Haugerud

Følg med på deres FB side www.facebook.com