Forum Ilseng ønsker ny jernbane undergang
Forum Ilseng ønsker ny jernbane undergang

av Hans Kroglund [04.10.15 10:14]Forum Ilseng har hatt møte i september der aktuelle saker for å gjøre Ilseng til et enda bedre sted å bo blir diskutert. Et av temaene var utbygging av Ilseng Fengsel. Om det blir realitet, så kommer anleggstrafikken til å bli stor. Derfor ble ideen om jernbaneundergang tatt opp igjen.

Riss tegnet av Rolv Bråthen.

Ideen er ikke ny, dette er en gammel gangveg mellom Scanpole og Hedalm og ned til Skauvegen. Stange kommune hadde "trafikk-lykke" møte for ett parr år siden, da var også ideen oppe uten at noen har fått en tilbakemelding fra Stange kommune.

Med en ny undergang vil skoleunger i "Flisbyen" slippe å gå over Scanpole eller bli kjørt om sentrum til Breidablikk. Alle som skal til Ilseng idrettspark kan benytte denne gangvegen.

Stange kommune har fått brev om saken.

Andre temaer som ble drøftet er hva andre lag og foreninger er opptatt med.

- Romedal bygdekvinner har i år tema "Alle ut på tur". Hver onsdag går de tur fra Idrettsparken.

- Ilseng Samfunnshus. Nye drivere på plass som ikke har faste åpningstider, men åpent når det er arrangementer. De satser utover høsten med flere typer arrangementer og har allerede hatt shusi aften. Samfunnshuset har pusset opp lokalene som har blitt lyse og trivelige.

- Ilseng Sangforening skal ha ny konsert med Guren Hagen den 3.des. i Romedal kirke.

- Feltstasjonene Stange. Våtmarksgruppa i NOF har mye besøk av lag/foreninger som får omvisning på Starene, gjerne også på Bjørby. Bjørby brukes av Høgskolen i Hedmark i undervisningssammenheng.

- Strikkekafe. Det blir på tirsdager fordi da er brigdeklubben på huset og det er nok plass å ta av.

- Ilseng IL. Aktivitet med fotball/ski/terrengløp. De har nå bygget ut i 10 år og nå er det bare å begynne pån igjen med utskifteing av gress i ballbingen.

-Ilsengstiene. Det har vært mange åpne fellesarrangement i år som er god Ilsengreklame. To turbøker blir brukt og i løpet av et snaut år har ca 6000 har skrevet navnet sitt i bøkene.

Ilseng.net. Blir 10 år våren 2016. Vil arrangere en mediekveld utpå vinteren der formidling av hva som skjer på Ilseng i forskjellige medier blir tatt opp.

-Ilseng pensjonistforening pleier å møte, men de hadde medlemsmøte selv denne torsdagen. Veldig aktiv gruppe og en flink forening. Eldredagen i Stange kommune arrangeres alltid på Ilseng Samfunnshus 1. oktober hvert år.

- Ilseng Vel hadde ikke anledning til å møte.

Andre saker er noen gjengangere i forumet, hva skal til for at tettstedet Ilseng skal bli et penere sted.
Forum Ilseng sender pånytt brev til Stange kommune om disse sakene.

Rolv Bråthen fungerer som "leder" og det passer alle andre godt.
Dette er uformelle møter, har du noe på hjertet så ta kontakt med Rolv.