Ingen Ilsengpris utdelt i 2015
Ingen Ilsengpris utdelt i 2015

av Hans Kroglund [05.08.15 09:33]Ilsengdagene er over for 25.gang i flott vær og arrangementet fra styret gikk veldig bra. Styret hadde håpet på 400 på festen fredag kveld i følge Stangeavisa, men resultatet ble 236 betalende.

Dere kan lese et sammendrag på samfunnhusets side
www.ilseng.net/samfunnshus.
Se også deres FB side fra Ilsengdagene
www.facebook.com
Styret ber om innspill om arrangemetet, de tenker er det behov for endringer. Først må hele Ilsengs befolkning takke styret for innsatsen de gjør for å drifte og utvikle samfunnshuset, det gjør seg ikke selv.
Siden åpningen av Ilsengdagene for 25 år siden har det vært en rivende utvikling på antall arrangementer, konserter osv. Tilbudet har økt veldig. Den karusellen kan neppe Ilseng være med på.
Her er noen forslag som styret kan tenke på.
1. Ilsengprisen
I år kom det inn kun ett forslag. Kan prosessen være mer åpen slik at folk blir mer involvert og delaktig i prosessen og resultatet?
2. Tivoli
Koster det for mye for foresatte å bruke tivoliet?
Kan det være mer egenaktivitet for barn i stedet? Speidere, Bygdeungdomslaget kan lage aktiviteter.
3. Antall åpningsdager
Er det behov for 2 dager?. Er det nok med en dag?
Hvordan få med "resten av Ilseng"?
Mange er trofaste til å møte opp på Ilsengdagene, men samtidig er potensiale mye større. Hvordan få med seg flere av hjemmesitterne?
Ilseng.net ønsker styret lykke til med videre arbeid med huset og Ilsengdagene.