Vallset Kulturstier på Ilseng
Vallset Kulturstier på Ilseng

av Hans Kroglund [20.05.15 21:58]Vallset kulturstier inviterte på onsdagstur på Ilsengstiene. 25 stk møtte opp ved Horne bru og gikk Svartelvrunden. Kaffestopp på Starene Feltstasjon og Trond Vidar Vedum fortalte om arbeidet våtmarksgruppa har utført.

Turen er ikke mer enn 5 km, men det tok 3t 15 min å komme rundt, så turgruppen var interessert i historien om Svartelva, Grønvolden og kvennveiter osv.