1.mai Ilseng Samfunnshus
1.mai Ilseng Samfunnshus

av Hans Kroglund [01.05.19 17:24]Tradisjon tro inviterte Ilseng Arbeiderlag til gratis frokost på Ilseng Samfunnshus. Antallet var også helt likt som i fjor, 82 stk benyttet anledningen til dette fellesskapet. Flere av dem var fra Ottestad, de synes det er så trivelig på Ilseng og de får også høre en engasjert ordfører Nils A Røhne tale på 1.mai.

Jan Yngve Olsen ønsket ordføreren velkommen som startet med en sang skrevet av Lasse Johansen. Han avsluttet med allsang til Stein Ove Bergs "Ta hverandre i handa og hold".
Nils har ordet i sin makt, han er fink til å holde taler, god i historie og denne gangen la han stor vekt på at Stanges grender må utvikles selv om aksen langs jernbanen er viktig, Tangen, Stange, Ottestad.
I den anledningen hadde han tatt på seg Åsbygdas ishockeydrakt. De har nemlig bilde av Andrew Furuseth som logo på drakta, Åsbygdas store sønn.

I tillegg står det Union på drakta som betyr her fellesskap. Det er ord som klinger godt i ørene hans. Han sa at vi har det godt i Norge, men er redd forskjellene øker med dagens regjering.
Jan Yngve takket ordføreren for tale og oppmøte og tilslutt takket Hans Kroglund Stange kommune for å bevilge kr 30.000 til hver grend i Stange til promotering. Ilseng Arbeiderlag har også bevilget kr 5.000 til dette formålet. Ilseng er godt i gang med en brosjyre der det blir lagt vekt på Ilsengs muligheter for nye boliger/boligfelt. Spennende er at også Hamar kommune har satt av 116 da nord for Anebyhus. Det er meningen de skal benytte Breidablikk skole. Men det trengs en utbygger som kan realisere dette. Brosjyren blir forøvrig på 24 sider.