• Nyheter
 • Norges Pensjonist Forbund

 • Bli medlem?
 • Styre/organisering
 • Kontakt oss

 • Turer
 • Historie

 • Nærmiljøsentral
 • Romedal Bolig Stiftelse

 • Data
 • Mobiltelefoner

 • Linker

Vedtekter
Pensjonistforeningen vedtok nye vedtekter på årsmøtet i 2019 i forbindelse med utmeldingen fra Pensjonistforbundet.
Les mer... [ 10.01.20 10:58 ]
Nyheter

Årsmøte 2020
Årsmøtet i Ilseng Pensjonistforening avholdes på samfunnshuset torsdag 27. februar 2020 fra kl. 18oo.
Vanlige årsmøtesaker.
>>Les mer...

Møte 30. januar 2020
Vi ønsker velkommen til 2020 med møte på Ilseng Samfunnshus torsdag 30. januar fra kl. 18oo.
Møtesaker, musikk ved Vangsgutta, bevertning og utlodning.
Er du ikke medlem enda? Da er dette en fin anledning til å møte opp og melde deg inn. Hjertelig velkommen.
>>Les mer...

Eldrerådet i Stange
Etter kommunevalget 2019 er det valgt nytt Eldreråd også i Stange.
Rolv Bråthen er nyvalgt leder i rådet, og Per Ottinsen fra Åsbygda Pensjonistforening, er nyvalgt nestleder.
>>Les mer...

Juleavslutningen 12.12.19
Torsdag 12. desember var det igjen tid for å samles til sesongavslutning og å nyte god julemat.
Kl. 18oo gikk 45 personer til bords i Ilseng Samfunnshus, og det hele ble satt i gang med allsangen Santa Lucia!
>>Les mer...

Førjulstur til Sverige 2019
Den 26. november var 49 friske pensjonister fra Ilseng og Romedal klare til årets "Harry-tur" med Sverres Buss. Avgang fra Ilseng kl. 0900, og som vanlig var folk ute i god tid, og noen minutter "for tidlig" startet turen.

Første stopp var Milepelen i Sand i Odalen. Der ble det påsmurte rundstykker og kaffe, tid til en liten toalettpause, før vi kjørte videre til EDA.
>>Les mer...

Referat fra åpent møte 21.11.19
Torsdag 21. november var det igjen tid for møte i Ilseng Pensjonistforening. Som vanlig var vi samlet på Ilseng Samfunnshus.
37 personer hadde tatt turen på det glatte føret, en kveld med regnvær og mørke!

Kveldens foredragsholder var demenskoordinator Silje Gillund fra Stange Kommune.
>>Les mer...

Yngre Pensjonister
Ilseng Pensjonistforening skulle så gjerne hatt flere yngre pensjonister for å sikre rekrutteringen og fornyelsen av foreningen.
Onsdag 10.4.2019 inviterte vi derfor til et informasjons-/skravlemøte på samfunnshuset.
>>Les mer...

Framtidsfullmakt
Har du tenkt på hva som vil kunne skje dersom du pga svekket helse eller mental tilstand ikke lengre har mulighet til å ivareta dine egne økonomiske eller andre forpliktelser og forhold?
I denne artikkelen har vi lagt inn en presentasjon som sier mye om hva framtidsfullmakt er og hvordan du kan opprette det.
>>Les mer...

Årsmøtet 2019 er avholdt
Med 45 stemmeberettigede medlemmer til stede, ble årsmøtet avholdt den 28. februar 2019. Denne gangen var det et litt annerledes årsmøte, fordi det lå en del forslag som skulle behandles, - bl.a. et forslag om at foreningen skulle utmeldes fra Pensjonistforbundet. >>Les mer...

Trim og Trivsel hver tirsdag kl. 11:00
Trim og trivsel.

Unntatt i sommerferien og andre korte ferier, holder vi trim og trivsel i ILSENG SAMFUNNSHUS hver tirsdag fra kl. 11oo.
Vi trimmer fram til ca kl. 12oo, og avslutter med en halvtime kaffe-kos før vi går hver til vårt!

Anne Hilde Oustad er vår "trim-general", og hun sørger for tilpasset aktivitet. Normalt er vi 20 til 25 deltakere,
men her er det rom for flere!

Høsten 2019 starter opp tirsdag 20. august kl. 11oo! Møt opp!

Aktive pensjonister
Ilseng Pensjonistforening er en aktiv og høyst oppegående forening. Fra 2019 er Rolv Bråthen leder av foreningen, som har møter siste torsdag i hver måned kl.18:00, på Ilseng Samfunnshus. >>Les mer...

Aktiviteter 2020
Fellesarrangementer/møter
Oversikt over møter, turer og trim i 2020
Les mer...

Medlemsliste
Medlemmer 01. 02. 2020
Les mer...

Medlemskontingent 2020

Les mer...

Trim og trivsel
Pensjonist trim på Samfunnshuset tirsdager kl. 11:00
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006