• Nyheter
 • Norges Pensjonist Forbund

 • Bli medlem?
 • Styre/organisering
 • Kontakt oss

 • Turer
 • Historie

 • Nærmiljøsentral
 • Romedal Bolig Stiftelse

 • Data
 • Mobiltelefoner

 • Linker

Vedtekter
Pensjonistforeningen vedtok nye vedtekter på årsmøtet i 2019 i forbindelse med utmeldingen fra Pensjonistforbundet.
Les mer... [ 10.01.20 10:58 ]
Aktiviteter 2020
Utskriftsvennlig side

Fellesarrangementer/møter
Oversikt over møter, turer og trim i 2020

ALT ER AVLYST UT INNTIL VIDERE!
Styret tar ny vurdering etter 20. august!
GOD SOMMER!


Torsdag 30. januar Medlemsmøte
Torsdag 27. februar Årsmøte
Torsdag 26. mars Medlemsmøte AVLYST
Torsdag 30. april Medlemsmøte AVLYST
Torsdag 28. mai Medlemsmøte AVLYST
Starten av juni Tur til Kvennstuguteateret AVLYST
Torsdag 25. juni Medlemsmøte med sommeravslutning AVLYST
-----------Sommerferie -----------
Torsdag 27. august Medlemsmøte
September: Dagstur (reisemål bestemmes senere)
Torsdag 24. september Medlemsmøte
Torsdag 29. oktober Medlemsmøte
Torsdag 19. november Medlemsmøte (NB! Merk datoen!)
Fredag 20. november: Tur til Sverige/Eda+Charlottenberg
Torsdag 10. desember Medlemsmøte/Juleavslutning

Trim og Trivsel
Tirsdag 7. januar Oppstart etter jul
Tirsdag 7. april utgår pga påsken.

--------Sommerferie -------
Tirsdag 20. august Oppstart etter ferien
Tirsdag 8. desember Siste samling før jul.

Møter og aktiviteter foregår på Ilseng Samfunnshus.

<<Tilbake
Aktiviteter 2020
Fellesarrangementer/møter
Oversikt over møter, turer og trim i 2020

ALT ER AVLYST UT INNTIL VIDERE!
Styret tar ny vurdering etter 20. august!
GOD SOMMER!

Les mer...

Medlemsliste
Medlemmer 15. 02. 2020
Les mer...

Medlemskontingent 2020

Les mer...

Trim og trivsel
Det blir ikke trim på Ilseng Samfunnshus foreløpig.
Pensjonist trim på Samfunnshuset tirsdager kl. 11:00
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006