• Nyheter
 • Norges Pensjonist Forbund

 • Bli medlem?
 • Styre/organisering
 • Kontakt oss

 • Turer
 • Historie

 • Nærmiljøsentral
 • Romedal Bolig Stiftelse

 • Data
 • Mobiltelefoner

 • Linker

Vedtekter
Pensjonistforeningen vedtok nye vedtekter på årsmøtet i 2019 i forbindelse med utmeldingen fra Pensjonistforbundet.
Les mer... [ 10.01.20 10:58 ]
Referat fra medlemsmøte september 2019
Utskriftsvennlig side

39 medlemmer fant vegen til medlemsmøtet på Ilseng Samfunnshus siste torsdagen i september.
Leder kunne ønske velkommen til Rolf Engen som var kveldens musiker, og til Anne Helga Maagaard som var kveldens foredragsholder.
Møtet startet med at Rolv leste sitt eget hyldningsdikt til Ilseng, og deretter sang vi åpningssangen "Där Bjørkorna susar".

Leder opplyste at vi har blitt invitert til ledersamling i PF Hedmark på Elverum, den 20. og 21. oktober. Der deltar leder. Vi har fått invitasjon til å komme med forslag til kandidater til Fylkeskommunalt Eldreråd for den kommende valgperioden. Styret innstiller på at vi avstår fra å sende inn forslag her. Leder orienterte om at Eldredagen har fått ekstra økonomisk tilskudd fra Stange Kommune etter vår søknad dit. I tillegg er det gitt stønad fra Sparebankstiftelsen Hedmark, og fra Romedal Lions.

Leder orienterte om Harry-turen som planlegges 26. november til Eda og Charlottenberg. (Egen omtale på hjemmesida).

Programmet for resten av året ble gjennomgått og kommentert. Leder opplyste at det nå blir bil-skyss fra Romedal til medlemsmøtene igjen, med oppstart 31.10. Avreise fra busstoppen i Romedal kl. 1730, via Brynsvegen og Filialen, og ned til Ilseng. Retur snarest mulig etter møtets slutt. Den enkelte betaler kr. 50,- til sjåføren hver kveld.

Leder orienterte om hvordan styret ønsker å håndtere de individuelle utmeldelser fra PF. Dette var det ingen innvendinger mot fra medlemmene.

Deretter fikk Anne Helga Maagaard ordet, og hun orienterte om Vallset og Romedal Røde Kors sitt arbeid, med særlig vekt på besøkstjenesten og aktivitetene ved Tallholen Grendehus. På spørsmål orienterte hun om Frivillighetssentralen kontra Nærmiljøsentralen, og de aktiviteter som finnes der på tirsdager og torsdager.

Bevertning, med store og flotte (og gode!) karbonadesmørbrød og kaffe, utlodning og skravling, og så gikk ord og tone til Rolf Engen, som bød på trivelig musikk og noen allsanger.
Avslutningssang denne gangen var "Avskjedstoner" av Gluntan.

Deretter var det trekning, bl.a. en fruktkurv gitt av Coop Marked.

Møtet ble avsluttet ca. kl. 21oo.

<<Tilbake
Aktiviteter 2020
Fellesarrangementer/møter
Oversikt over møter, turer og trim i 2020

ALT ER AVLYST UT INNTIL VIDERE!
Styret tar ny vurdering etter 20. august!
GOD SOMMER!

Les mer...

Medlemsliste
Medlemmer 15. 02. 2020
Les mer...

Medlemskontingent 2020

Les mer...

Trim og trivsel
Det blir ikke trim på Ilseng Samfunnshus foreløpig.
Pensjonist trim på Samfunnshuset tirsdager kl. 11:00
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006