• Nyheter
 • Norges Pensjonist Forbund

 • Bli medlem?
 • Styre/organisering
 • Kontakt oss

 • Turer
 • Historie

 • Nærmiljøsentral
 • Romedal Bolig Stiftelse

 • Data
 • Mobiltelefoner

 • Linker
Medlemsmøte 25. april. 2019
Utskriftsvennlig side

Medlemsmøte 2019 25. april kl 18.00
MØTEREFERAT
Ilseng Pensjonistforening avholdt møte i Ilseng Samfunnshus
den 25. april 2019 fra kl. 1800.
Det møtte 37 betalende medlemmer. Styret var på forhånd kjent med at det var flere av medlemmer som har slitt med sykdom den siste tiden.

Leder Rolv Bråthen ønsket velkommen til møtedeltakerne. Han ønsket spesielt velkommen til kveldens underholder, Frode Bråthen. Han startet opp kvelden med å bistå med åpningssangen. Han ønsket også velkommen til Laila Ulriksen fra Mental Helse, Stange.
Saker til referat og behandling:
Møtet startet med at Laila Ulriksen redegjorde for Mental Helse sine mange og gode aktiviteter i Stange. Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. De arbeider etter verdiene likeverd, åpenhet, respekt og inkludering, og i Stange har de et aktivt lokallag som i løpet av et år har mange arrangementer og tilbud til bygdas befolkning. De store arrangementene bli annonsert/omtalt i pressen.
Laila etterlot seg brosjyrer som ble omdelt blant møtedeltakerne.
Deretter Rolv redegjøre for en del lagssaker:
· Årsmøte i Nærmiljøsentralen for Romedal og Vallset. Styret ønsker å invitere representant fra Nærmiljøsentralen til et medlemsmøte for å høre nærmere om sentralens aktivitet og tilbud.
· Takkekort fra medlemmer som har hatt runde år.
· Tur til Kvennstuguteateret foreslås annen pinsedag, den 10. juni, med avreise fra samfunnshuset kl. 1530. Astri Skjønsberg redegjorde for opplegget med påmelding og betaling. Siste frist for å melde seg på og å betale, er på medlemsmøtet i den 23. mai.
· Tur til Anna i Ødemarken er under vurdering. Imidlertid er det kun lørdagen som vil kunne være aktuelt for oss, og vi har ikke fått noen avklaring på om det er ledige billetter den dagen. Siste frist for eventuelt å bestemme tur er 23. mai.
· Møte med Yngre Pensjonister ble avholdt 10.4. Dessverre ikke noe stort frammøte, men likevel et møte som gav en del viktige impulser til styret.
Styret vurderer å lage et nytt møte, - evt. i en annen form, en gang til høsten.
· Nestleder Arve har pga sykdom bedt om avlastning for en del oppgaver. Finn Pettersen har i den anledning påtatt seg å gjeninntre i Tur- og Arrangements-
komiteen, noe styret setter stor pris på.

Styret har oppfordret komiteen til å lage en dagstur i løpet av september, gjerne uten at det blir så lang kjørestrekning, og gjerne i våre nære områder.

· Styret oppfordret medlemmene til å komme med innspill på om det er ting som savnes i møtene, om det er ting som ble gjort annerledes og bedre før, eller forhold man rett og slett kunne tenke seg å høre mer om eller ha mere av. Rent generelt ble det oppfordret til å ha enda bedre tid til «skravling» og samtaler.
Så var det Frode Bråthens tur. Han underholdt med behagelig musikk, med vekt på svenske og norske dansebandfavoritter fra 60- og 70-tallet. Dette var meget populært, og han høstet velfortjent applaus. Han bidro også med en del historier og småprat, - noe publikum satte pris på.
Kaffe og karbonadesmørbrødene smakte fortreffelig, og loddsalget gikk strykende, og innbragte mer en 2.300 kr. Etter en ny runde med sang og musikk, fikk gevinstene nye eiere. Takk som vanlig til Coop Marked, Ilseng, for flott fruktkurv.
Møtet ble avsluttet med «Kom Mai du skjønne milde».

Rolv Bråthen
møtereferent<<Tilbake
Aktivitetskalender for 2019
Aktiviteter i 2019 for medlemsmøter, arrangementer og Trim og Trivsel

Les mer...

Grasrotandelen
Uten at det koster dere noe ekstra, kan dere velge å gi GRASROTANDELEN til Ilseng Pensjonistforening når dere bruker Norsk Tipping.

Trim og trivsel
Pensjonist trim på Samfunnshuset tirsdager kl. 11:00
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006