• Nyheter
 • Norges Pensjonist Forbund

 • Bli medlem?
 • Styre/organisering
 • Kontakt oss

 • Turer
 • Historie

 • Nærmiljøsentral
 • Romedal Bolig Stiftelse

 • Data
 • Mobiltelefoner

 • Linker
Medlemsmøte kl. 18.00 30. august 2018
Utskriftsvennlig side

SESONGSTART HØSTEN 2018
1. Leder Tove Holter ønsket velkommen til møtedeltakerne og starten på høstsesongen 2018. Dette blir en spennende høst, med viktige drøftelser hva gjelder foreningens framtid. Hun ønsket særskilt velkommen til Kjell Wagenius som står for kveldens musikk og underholdning.
Møtet ble åpnet med en sang – Nidelven.

2. Innkomne skriv:
a. Fra Kirkens SOS : Søknad om økonomisk støtte til arbeid som er i krise.
Avslås.
b. Takkekort fra Lise Korsbakken og Arne Løvaasen i anledning «runde år».
Bursdagssang ble avsunget!
c. Handlingsplan for Pensjonistforbundet for 2018 til 2021 er mottatt.
Den vil bli gjennomgått av styret. Ambisjoner om økt medlemstall, og at
munn og tannhelse blir som andre sykdommer mht tilskudd. Medlems-
kontingenten blir kraftig øket i årene framover.
d. Økonomisk situasjon ble redegjort for.
e. Ledersamling i Pensjonistforbundet Hedmark/Oppland blir avholdt i midten
av oktober på Scandic Ringsaker Hotell.

3. Dagsturen 6. september.
Lederen redegjorde for opplegget med turen. Avreise kl. 0840 fra Ilseng.
Villa Fridheim, Krøderfjord – en hyggelig båttur. På Veikåker gård blir det besøk og gårdsbutikk. Kaffe med rundstykker, lapskaus og båttur.

4. Eldredagen 1. oktober kl. 1500 til 1900.
Programmet ble gjennomgått. Ser ut til å bli en hyggelig dag. Bevertning og utlodning.

5. Styret oppfordret medlemmene til å tenke på framtidige tillitsvalgte og forholdet til Pensjonistforbundet.

6. Kjell Wagenius slapp til og gav en fin første økt med sang og musikk.
Deretter var det Rolv sin tur med kveldens Quiz. Med kaffe og loddsalg, var vi klare for en ny økt med underholdning fra Kjell Wagenius.

Mange gevinster fikk så nye eiere gjennom kveldens trekning.

7. Som vanlig ble møtet avsluttet med vennskaps-ring og «La oss leve for hverandre».


Rolv Bråthen
sekretær/møtereferent.

<<Tilbake
Aktivitetskalender for 2019
Aktiviteter i 2019 for medlemsmøter, arrangementer og Trim og Trivsel

Les mer...

Grasrotandelen
Uten at det koster dere noe ekstra, kan dere velge å gi GRASROTANDELEN til Ilseng Pensjonistforening når dere bruker Norsk Tipping.

Trim og trivsel
Pensjonist trim på Samfunnshuset tirsdager kl. 11:00
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006