• Nyheter
 • Norges Pensjonist Forbund

 • Bli medlem?
 • Styre/organisering
 • Kontakt oss

 • Turer
 • Historie

 • Nærmiljøsentral
 • Romedal Bolig Stiftelse

 • Data
 • Mobiltelefoner

 • Linker

Ilseng Samfunnshus

Les mer... [ 15.07.09 13:09 ]
2018 Medlemsmøte 22. mars
Utskriftsvennlig side

Medlemsmøte kl. 18:00
MØTEREFERAT
Ilseng Pensjonistforening avholdt møte i Ilseng Samfunnshus
Tid: 22. mars 2018
Antall deltakere i møtet: 36
Leder Tove Holter var møteleder. Hun ønsket velkommen til møtedeltakerne og de to som skulle sørge for musikk og underholdning, Randi Marit og Willy Rustad.
Bursdagssang til ære for Tove ble sunget.
1. Møtet åpnet med allsang, «Tømmerkoievise».
Tove orienterte om det nye styrets sammensetning. Hun orienterte også om nestleders sykesituasjon.
2. Referatet fra årsmøtet i foreningen ble referert, og godkjent.
3. Skriv og referater. Det var tilbud om foredrag om Velferdsteknologi. Ikke aktuelt foreløpig. Årsmøtereferat fra Nærmiljøsentralen. Vi har ingen representant i år. Årsmøtet i Ilseng Samfunnshus er avholdt. Situasjonen for huset er krevende mht vedlikehold og forbedringer.
Det har vært et oppsummeringsmøte om Eldredagen med de øvrige foreninger i Stange. Eldredagen blir 1. oktober. Ottestad og Stange kommer med detaljer senere. Det er fortsatt ledige plasser til Savalen i slutten av juni – 18. til 21. juni. Dette arrangeres av Pensjonistforbundet i Hedmark.
Det inviteres til nytt nettbrett-kurs, og Hanna Aarås og Finn Åge Løvlien er kursholdere. Nærmere opplysninger fås hos Tove. Vi har sendt søknad om
Kulturmidler og Moms-kompensasjon.
Rolv redegjorde for årsmøtet i Pensjonistforbundet Hedmark.
4. Bernhard redegjorde for nye regler for Eldrerådene. Disse drives fortsatt etter den gamle loven. Neste møte i Stange er den 19. april.
5. Tove redegjorde for status i saken om «slippen». Regjeringen påpeker at det ikke fulgte med penger ved vedtaket, så gjennomføringen er usikker.
6. Randi Marit og Willy overtok «stafett-pinnen” og sørget for første avdeling med underholdning. Dette ble godt mottatt.
Deretter ledet Rolv en runde med quiz. Denne gang med inndeling i lag, og med skriftlige svar. Team Bernhart vant konkurransen og ble premiert.
Deretter var det bevertning med kaffe og karbonadesmørbrød, før loddselgerne sørget for fine inntekter.
Randi Marit og Willy ledet oss deretter fram til møtets slutt, hvor det ble trekning, vennering, og avslutningssangen «La oss leve».
Møtet avsluttet kl. 2100.
Rolv Bråthen (sekretær)


<<Tilbake
Aktivitetskalender for 2019
Aktiviteter i 2019
Les mer...

Medlemsmøter 2019

Les mer...

Referat fra medlemsmøter 2019

Les mer...

Grasrotandelen
Uten at det koster dere noe ekstra, kan dere velge å gi GRASROTANDELEN til Ilseng Pensjonistforening når dere bruker Norsk Tipping.

Medlemsmøter 2. 1/2 år av 2017

Les mer...

Trim og trivsel
Pensjonist trim på Samfunnshuset tirsdager kl. 11:00
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006