• Nyheter
 • Norges Pensjonist Forbund

 • Bli medlem?
 • Styre/organisering
 • Kontakt oss

 • Turer
 • Historie

 • Nærmiljøsentral
 • Romedal Bolig Stiftelse

 • Data
 • Mobiltelefoner

 • Linker

Ilseng Samfunnshus

Les mer... [ 15.07.09 13:09 ]




Årsmøte 22.02
Utskriftsvennlig side

Ilseng Pensjonistforening Avholdt årsmøte etter vedtektene
I Ilseng Samfunnshus torsdag 22. februar 2018, kl.17.00.




Ilseng Pensjonistforening avholdt sitt årsmøte på Ilseng Samfunnshus torsdag den 22.2.18 fra kl. 1700. Deltakelsen var bra, 42 medlemmer.
Leder Tove Holter åpnet møtet, og bad om 1 min stillhet for å minnes de som har gått bort siste året. Deretter ble innkalling og dagsorden godkjent. Rolv Bråthen ble valgt til møteleder, og Bernhard Høiberget til møtesekretær.
Rolv loset forsamlingen trygt gjennom de ulike sakene på sakslista. Årsberetning, regnskap, innkomne forslag, kontingent for neste år og budsjett ble enstemmig godkjent. Årsberetningen viser at foreningen er inne i litt tyngre økonomiske tider enn hva vi har vært vant til de senere årene. Bingoinntekter har bortfalt, samtidig som styret har valgt å opprettholde en viss subsidiering av ulike turer og arrangementer. I budsjettet for 2018 framla styret planer for hvordan dette kan endres noe framover, men bad om forståelse for at graden av subsidiering ikke kan økes.
Leder og kasserer samt et styremedlem var ikke på valg. Sekrertæren hadde sagt fra seg sitt verv. Det har vært vanskelig å finne noen som vil påta seg dette. Løsningen ble at Arne Løvaasen ble innvalgt på den aktuelle styreplassen, mens Rolv Bråthen skal utføre funksjonen som sekretær i tillegg til kasserervervet. Nytt varamedlem ble Magnhild Høgmo. Revisorer og Tur- og Arrangementskomiteen fortsetter i sine verv. Imidlertid hadde styret og valgkomiteen ikke klart å finne noen ny etter Eva Helgesen i valgkomiteen.
Dette skal det derfor arbeides videre med, og legges fram for et medlemsmøte utpå våren til endelig valg.
Tove Holter takket de som nå trer ut av sine verv, og overrakte en blomsterbukett til hver av dem.
Kvelden kunne deretter fortsette med fantastisk flott musikk og underholdning av Kjell Erik Jacobsen. Deretter ble det servering og loddsalg, før Jacobsen kunne runde det hele av med en ny avdeling med flott sang og artige


<<Tilbake




Aktivitetskalender for 2019
Aktiviteter i 2019
Les mer...

Medlemsmøter 2019

Les mer...

Referat fra medlemsmøter 2019

Les mer...

Grasrotandelen
Uten at det koster dere noe ekstra, kan dere velge å gi GRASROTANDELEN til Ilseng Pensjonistforening når dere bruker Norsk Tipping.

Medlemsmøter 2. 1/2 år av 2017

Les mer...

Trim og trivsel
Pensjonist trim på Samfunnshuset tirsdager kl. 11:00
Les mer...





 









Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006