• Forsiden
 • Nyhetsarkiv
 • Arrangementskalender
 • Portretter
 • Ilseng-Quiz

 • Velkommen til Ilseng
 • Flotte bygninger
 • Gammalt fra Ilseng
 • Hvor på kartet er Ilseng?
 • Transport

 • Badeplasser

 • Rotli barnehage
 • Musikkbarnehage
 • Breidablikk barneskole
 • Flere skoler...

 • Band på Ilseng
 • Kor
 • Kulturskolen

 • Om internettsiden
 • Kroglund Media
 • Kontakt oss

Miljøagentene i Stange
Lokallag for Stange. Her kan du lese om hva som foregår i lokallaget i Stange. Kerste Nitter er kontaktperson.
Tlf: 917 33 270 E-post: kerste@innerlife.no
Les mer... [ 22.11.19 12:30 ]


Boligtomter Ilseng
Ilseng har en rekke boligtomter/prosjekter. Her er noen
Les mer... [ 29.08.14 21:18 ]

Fiber på Ilseng i høst 2012

Les mer... [ 30.03.12 08:21 ]

Ilseng Gård
Les mer... [ 06.07.08 13:35 ]

Ord fra Erik

Les mer... [ 08.06.08 22:42 ]

Hagastua Fritidsgård
Romedal 4 tettsteder = 4 barneskoler

Publisert av Hans Kroglund [03.03.17 07:54]
Utskriftsvennlig side

Skoledebatten i Stange raser videre og vi konsentrerer oss her om Romedal skolekrets. Den består av Ilseng, Åsbygda, Solvin(Romedal) og Vallset. Alle disse tettstedene bør ha en barneskole. Politikerne må se på kostnader utover bare skolen. Skal alle bo i Ottestad, vil det bety en enorm utbygging og nedbygging av dyrket mark og koste mer enn å beholde bygdesamfunn.Bilde fra 2007. Et flott 17.mai tog til Breidablikk skole.


Stange må passe på og beholde mangfoldet av bosteder, noen vil bo med plass rundt seg, andre vil bo mer sentralt. Legg tilrette for begge deler.
FAU har på alle barneskolene godt en solid jobb og er entydige å beholde barneskolene i Romedal skolekrets. Espa og Tangen der har ikke ilseng.net nok kunnskaper til å mene noe, men vi ser at temperaturen er høy og meningene mer delte der.

Små eller store skoler?
Forsking og statistikk. Du får det svaret du ønsker. Det er fordeler og ulemper med begge deler, ingen forsking er entydig her at det ene er bedre enn det andre. Det er ikke noe godt argumenter for å slå sammen skolene.

Barn trenger å bevege seg
Barn beveger seg mindre enn før. Med sammenslåtte skoler bli det enda mindre. Rådmannen innrømmet på skolemøte på Romedal U-skole om statistikk som er grunnlaget får hans forslag" Hva du bruker som forutsetninger og vektleggingen av disse har betydning for forslaget." Har rådmannen brukt for "smalt" grunnlag (les økonomi), for lite helhetlig samfunnskostnader til grunn?

Skolenedleggelser før og nå
Det har naturlig blitt lagt ned skoler ettersom samfunnet har utviklet seg og det har vært fornuftig. Men forskjellen nå og før er følgende:
Eksempel for et tettsted:
De har 4 skoler (lenge siden nå) som blir til 3, 2 og 1. Men forsatt har bygda en skole.
Bygda går fra 1 til 0. En mye større forskjell enn fra 4,3,2 til 1

Demokratiske utfordringer
Vi skal ikke påstå at Stange har et demokratisk problem, men synes leserinnlegget i Hamar Arbeiderblad tirsdag 28.02.17 fra Helge Strupstad peker på en trend:
"Vestens demokrati slår sprekker"
Kort fortalt skriver han at i vesten nå er et missforhold mellom folkevalgte og folkemeningen. Han tenker på britenes "exit" som et eksempel. Ifølge Per Edgar Kokkvold er det et klart flertall på Stortinget for EU, men dette flertallet mangler i folket.

Politikere må vurdere alle samfunnshensyn
I mars 2017 skal politikerne bestemme seg. Vi håper de har et så bredt samfunnsperspektiv og at dette handler mer enn skolestruktur.

Nye boliger er nøkkelen til å beholde tettstedene
Tilrettelegging av boligenheter er nøkkelen til sterke bygdesamfunn. Ilseng.net har sett på muligheten til nye boenheter på Ilseng og mener at 100 nye er mulig uten å ta mer dyrket mark og der det er infrastruktur fra før. Mange av disse er klare til bygging.
Ilseng.net lager en egen nyhet på dette.

Bildet er fra Grønvolden. Sett vestover fra Skogstadvegen mot Svartelva


<<Tilbake

 • Lions Romedal
 • Lagråa boligfelt
 • Ilseng Samfunnshus
 • Ilseng Vel
 • Ilseng Idrettslag
 • Ilseng Fritidsklubb
 • Ilseng Sangforening
 • Toril Støa Karseth
 • Ilseng Arbeiderlag
 • Stiftelsen Grobunn
 • Ilsengstiene
 • Starene + natur på Ilseng
 • 1. Romedal Speidergruppe
 • Ilseng Pensjonistforening

10.11.20
Ilseng Pluss: Bålkos på Bjørby

16.02.21
Årsmøte Ilseng Samfunnshus

25.02.21
Årsmøte i Pensjonistforeningen


>>Se hele arrangementskalenderen...
Brosjyre Ilseng 2019
Stange kommune deler ut kr 30.000 til profileringstiltak til hver av grendene i Stange. Ilseng vil lage en brosjyre
Les mer...

Breidablikk FAU

Les mer...

Forum Ilseng

Les mer...

Her er noen fcacebookgrupper for Ilseng
Les mer...

Breidablikk reddet 22.03.17
Rådmannen vil utrede om barneskolene i Romedal skal slås sammen
Les mer...

Ilseng i Media
Samlealbum for Ilseng i Media
Les mer...

Aruna-Akademiet

Les mer...

Reisebrev fra Ilsengfolk
Her er det mulighet for ilsengfolk å formidle og dele sine opplevelser til andre.
Les mer...

Stange Bygdenes Musikkforening
Les mer...

Romedal bygdekvinner
Les mer...

Vallset Kulturstier +++mer
Les mer...

Romedal og Vallset Menighet
Les mer...

Romedal BU
Les mer...

Nærmiljøsentralen i Romedal
Les mer...

Romedal Lions klubb
Les mer...

4H Dalarom
Les mer...

100 års feiring
ledig h
Les mer...

Rosett Ungdomskor
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006