• Forsiden
 • Nyhetsarkiv
 • Arrangementskalender
 • Portretter
 • Ilseng-Quiz

 • Velkommen til Ilseng
 • Flotte bygninger
 • Gammalt fra Ilseng
 • Hvor på kartet er Ilseng?
 • Transport

 • Badeplasser

 • Rotli barnehage
 • Musikkbarnehage
 • Breidablikk barneskole
 • Flere skoler...

 • Band på Ilseng
 • Kor
 • Kulturskolen

 • Om internettsiden
 • Kroglund Media
 • Kontakt oss

Miljøagentene i Stange
Lokallag for Stange. Her kan du lese om hva som foregår i lokallaget i Stange. Kerste Nitter er kontaktperson.
Tlf: 917 33 270 E-post: kerste@innerlife.no
Les mer... [ 22.11.19 12:30 ]


Boligtomter Ilseng
Ilseng har en rekke boligtomter/prosjekter. Her er noen
Les mer... [ 29.08.14 21:18 ]

Fiber på Ilseng i høst 2012

Les mer... [ 30.03.12 08:21 ]

Ilseng Gård
Les mer... [ 06.07.08 13:35 ]

Ord fra Erik

Les mer... [ 08.06.08 22:42 ]

Hagastua Fritidsgård
Det skjer mye på Ilseng

Publisert av Hans Kroglund [01.02.17 17:51]
Utskriftsvennlig side

Det går mot høringsfrist i skoledebatten som er den 10.02.17, og mange sender inn sine synspunkter til Stange kommune. På FB oppfordres vi til å delta fredag den 03.februar da Contrazt spiller opp til dans på Samfunnshuset. Det er flott, men noen kobler det mot å bevare skolen og det blir kanskje litt for snevert. Det som er viktig er at alle finner sin arena der de kan hjelpe lokalsamfunnet. Her er noen frivillige organisasjoner du kan bli med på.1. Breidablikk Skole
Skolen er noe av det viktigste i et lokalsamfunn. FAU er viktig, det er også mulig å hjelpe til med islegging osv.

2. Bamsebo bhg
En privat bhg fordi Stange kommune ikke ville bygge bhg selv og overlot det til Ann Kjerstin Aasen.

3. Ilseng Samfunnshus
Ilseng Samfunnshus har fylt 40 år, og i 2016 ble Mjøs Catering driver av Samfunnshuset. En veldig viktig samlingsplass for Ilseng og omegn.
3.1 Venner av Ilseng Samfunnshus. De jobber med ideer og fremsnakking av Samfunnshuset

4. Ilseng IL
Ilseng IL har bygget ut de 10 siste årene og står frem som en veldig flott idrettspark. Aktiviteter er fotball, ski, sykkel og terrengløpet "Ilsengløpet".

5. Ilseng Vel/Fritidsklubben
Ilseng Vel er viktig og vedlikeholder to lekeplasser og har noen faste arrangement i året. Samtidig er det de som organiserer fritidsklubben i kjelleren på Ilseng Samfunnshus

6. Ilseng Sangforening
De fyller 70 år i år og er en institusjon på Ilseng. De skal ha flere konserter og høy grad av feiring dette året.

7. Ilseng Pensjonistforening
De har ca 100 medlemmer og har møter siste torsdag i måneden. Hver tirsdag har de trim på Ilseng Samfunnshus med kaffe og sosialt samvær etterpå. De har også flere turer i året.

8. Ilseng Arbeiderlag
Arbeiderlaget er viktig for Ilseng. De har noen akser i Hamar Media som har gitt et visst utbytte slik at arbeiderlaget har noen midler å bruke på nærmiljøet sitt.

9. Forum Ilseng
En uformell organisasjon som møtes 2 til 4 ganger i året. Alle frivillige organisasjoner kan møte. Jobber for det beste for Ilseng mot det offentlige og prøver å passe på at aktiviteter ikke kolliderer med hverandre.

10. Romedal Bygdekvinner
En svært aktiv gjeng med et allsidig program. Noe for en hver smak. Info på FB

11. Con Moto
Et damekor med ca 10 medlemmer. Synger i kirka og i andre sammenhenger

12. A Capriccio.
Et romedalskor med medlemmer også fra Ilseng.

13. 1.Romedal speider.
De holder til på Horne gård og har etterhvert fått samarbeid med Hamar.

14. Lions Romedal
Lions Norge er i 2017 100 år og Romedal fyller 40 år. De samler inn penger og deler ut over kr 100.000 hvert år. De ønsker flere medlemmer

15. Ilsengstiene
HHT og Ilseng IL samarbeider og vedlikeholder ca 25 km med merket sti pluss Farmenkoia. Det er ca 10 stifaddere som passer på hver sin strekning av stinettet.

16. Ilseng Pluss
En uformell organisasjon som møtes på gapahuken på Bjørby hver tirsdag kl 12.00 til kaffe/lunch. Planlegger noen felles utflukter i året.

17. Starene Feltstasjon/NOF Hamar/Våtmarksgruppa.
Den største ringmerkingsstasjonen på østlandet, og Starene er et viktig område for trekkfugler om våren.

18. Røde Kors/Tallholen i Romedal
Vi tar med Tallholen fordi vi vet at Ilsengfolk er med og gjør en innsats der.

19. 4H Jønsberg
4H er en organisasjon for barn og unge

20. Romedal og Vallset Menighet
En viktig institusjon som krever en hel del frivillig arbeid. Det har mange oppgaver som skal utføres sammen med kirkens ansatte.

21. Rosett.
Et ungdomskor fra konfirmasjonsalder og oppover organisert av kirken.

22.Barnekor Romedal menighet
Nytt i 2017 er 2 barnekor som synger/øver i Romedal kapell

23. Turstilaget Romedal Allmenning
Vi tar også med turstilaget www.ratut.no da Ilsengfolk også er sentrale her i styret og som stilfaddere.

COOP Marked Ilseng.
I tillegg har vi butikken som det er viktig å beholde. Her blir det mer innsatsen å bruke butikken.

Som dere ser kan ikke alle møte opp overalt, men det er viktig å støtte en eller flere arenaer.

Skulle noen være glemt, send en epost til ilseng.net(at)gmail.com<<Tilbake

 • Lions Romedal
 • Lagråa boligfelt
 • Ilseng Samfunnshus
 • Ilseng Vel
 • Ilseng Idrettslag
 • Ilseng Fritidsklubb
 • Ilseng Sangforening
 • Toril Støa Karseth
 • Ilseng Arbeiderlag
 • Stiftelsen Grobunn
 • Ilsengstiene
 • Starene + natur på Ilseng
 • 1. Romedal Speidergruppe
 • Ilseng Pensjonistforening

10.11.20
Ilseng Pluss: Bålkos på Bjørby

16.02.21
Årsmøte Ilseng Samfunnshus

25.02.21
Årsmøte i Pensjonistforeningen


>>Se hele arrangementskalenderen...
Brosjyre Ilseng 2019
Stange kommune deler ut kr 30.000 til profileringstiltak til hver av grendene i Stange. Ilseng vil lage en brosjyre
Les mer...

Breidablikk FAU

Les mer...

Forum Ilseng

Les mer...

Her er noen fcacebookgrupper for Ilseng
Les mer...

Breidablikk reddet 22.03.17
Rådmannen vil utrede om barneskolene i Romedal skal slås sammen
Les mer...

Ilseng i Media
Samlealbum for Ilseng i Media
Les mer...

Aruna-Akademiet

Les mer...

Reisebrev fra Ilsengfolk
Her er det mulighet for ilsengfolk å formidle og dele sine opplevelser til andre.
Les mer...

Stange Bygdenes Musikkforening
Les mer...

Romedal bygdekvinner
Les mer...

Vallset Kulturstier +++mer
Les mer...

Romedal og Vallset Menighet
Les mer...

Romedal BU
Les mer...

Nærmiljøsentralen i Romedal
Les mer...

Romedal Lions klubb
Les mer...

4H Dalarom
Les mer...

100 års feiring
ledig h
Les mer...

Rosett Ungdomskor
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006