• Forsiden
 • Nyhetsarkiv
 • Arrangementskalender
 • Portretter
 • Ilseng-Quiz

 • Velkommen til Ilseng
 • Flotte bygninger
 • Gammalt fra Ilseng
 • Hvor på kartet er Ilseng?
 • Transport

 • Badeplasser

 • Rotli barnehage
 • Musikkbarnehage
 • Breidablikk barneskole
 • Flere skoler...

 • Band på Ilseng
 • Kor
 • Kulturskolen

 • Om internettsiden
 • Kroglund Media
 • Kontakt oss

Miljøagentene i Stange
Lokallag for Stange. Her kan du lese om hva som foregår i lokallaget i Stange. Kerste Nitter er kontaktperson.
Tlf: 917 33 270 E-post: kerste@innerlife.no
Les mer... [ 22.11.19 12:30 ]


Boligtomter Ilseng
Ilseng har en rekke boligtomter/prosjekter. Her er noen
Les mer... [ 29.08.14 21:18 ]

Fiber på Ilseng i høst 2012

Les mer... [ 30.03.12 08:21 ]

Ilseng Gård
Les mer... [ 06.07.08 13:35 ]

Ord fra Erik

Les mer... [ 08.06.08 22:42 ]

Hagastua Fritidsgård
Venner av Ilseng Samfunnshus stiftet

Publisert av Hans Kroglund [29.08.16 22:18]
Utskriftsvennlig side

24.08.16 ble det etablert et interimsstyre for et ½ år. De jobber videre med detaljer til årsmøte i februar 2017 som da velger et styre og veien videre. Det er Bernhart Høiberget som har dratt i gang etableringen av «venner av Ilseng Samfunnshus» og han har fått med seg mange fra etableringen av Samfunnshuset 40 år siden.Foto: Bernhart er en samfunnsengasjert person og de senere årene er det Stange Pensjonist Parti som har hatt gleden av hans samfunnsengasjement.

En 5-manns gruppe har jobbet frem forslaget som ble presentert for ca 20 fremmøtte den 24.08.16.
Gruppen har bestått av Arve Nybakken, Solveig Wilson, Odd Jensen, Jonny Furulund og Bernhart Høiberget.
Det ble vedtatt opprettet et interimsstyre i et ½ år bestående av
Leder Arvid Hagelund,
Nestleder Bernhart Høiberget
Sekretær Kari Opsahl
Kasserer Jonny Furulung
Styremedlem Astri Skjønsberg ogTormod Mygland
Varamdlem Odd Jensen
Revisor Hege Jensen
Valgkomite er hele styret.

Ilseng.net referer her bare deler av vedtektene.
1. Foreninges navn. Venner av Ilseng Samfunnshus
2. Formål. Foreningen skal ha jevnlig kontakt være en idebank for samfunnshuset og driver og oppmuntre med ros og fremsnakking og få folk til å bruke samfunnshuset
3. Ansvar. Ingen rettigheter, ingen plikter i forhold til styret, ikke ansvar for gjeld eller hærværk og skader på huset.
4. Alle som har betalt medlemskontigent har stemmeret. Personer kan ikke møte med fullmakt. Medlemskontingent fastsettes av årsmøte :kr 100 for enkeltmedlem, kr 200 for familie nå i interim perioden
5. Årsmøte. Holdes i løpet av februar. Kunngjøring 1 måned i forveien, saksliste 1 uke før møte
6. Årsmøte oppgaver, årsmelding, regnskap, innkomne forslag og fastsette kontigent
7. Endringer i vedtekter. Kun på årsmøte og krever 5/6 dels flertall
8. Opphør av foreningen. Overskudd går i sin helhet til Ilseng Samfunnshus


Jonny Furulund tok imot innmeldinger på stiftelsesdagen.


Leder av Interrimstyre er Arvid Hagelund. Her får han Ilsengprisen i 2010<<Tilbake

 • Lions Romedal
 • Lagråa boligfelt
 • Ilseng Samfunnshus
 • Ilseng Vel
 • Ilseng Idrettslag
 • Ilseng Fritidsklubb
 • Ilseng Sangforening
 • Toril Støa Karseth
 • Ilseng Arbeiderlag
 • Stiftelsen Grobunn
 • Ilsengstiene
 • Starene + natur på Ilseng
 • 1. Romedal Speidergruppe
 • Ilseng Pensjonistforening

10.11.20
Ilseng Pluss: Bålkos på Bjørby

16.02.21
Årsmøte Ilseng Samfunnshus

25.02.21
Årsmøte i Pensjonistforeningen


>>Se hele arrangementskalenderen...
Brosjyre Ilseng 2019
Stange kommune deler ut kr 30.000 til profileringstiltak til hver av grendene i Stange. Ilseng vil lage en brosjyre
Les mer...

Breidablikk FAU

Les mer...

Forum Ilseng

Les mer...

Her er noen fcacebookgrupper for Ilseng
Les mer...

Breidablikk reddet 22.03.17
Rådmannen vil utrede om barneskolene i Romedal skal slås sammen
Les mer...

Ilseng i Media
Samlealbum for Ilseng i Media
Les mer...

Aruna-Akademiet

Les mer...

Reisebrev fra Ilsengfolk
Her er det mulighet for ilsengfolk å formidle og dele sine opplevelser til andre.
Les mer...

Stange Bygdenes Musikkforening
Les mer...

Romedal bygdekvinner
Les mer...

Vallset Kulturstier +++mer
Les mer...

Romedal og Vallset Menighet
Les mer...

Romedal BU
Les mer...

Nærmiljøsentralen i Romedal
Les mer...

Romedal Lions klubb
Les mer...

4H Dalarom
Les mer...

100 års feiring
ledig h
Les mer...

Rosett Ungdomskor
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006