• Forsiden
 • Nyhetsarkiv
 • Arrangementskalender
 • Portretter
 • Ilseng-Quiz

 • Velkommen til Ilseng
 • Flotte bygninger
 • Gammalt fra Ilseng
 • Hvor på kartet er Ilseng?
 • Transport

 • Badeplasser

 • Rotli barnehage
 • Musikkbarnehage
 • Breidablikk barneskole
 • Flere skoler...

 • Band på Ilseng
 • Kor
 • Kulturskolen

 • Om internettsiden
 • Kroglund Media
 • Kontakt oss


Boligtomter Ilseng
Ilseng har en rekke boligtomter/prosjekter. Her er noen
Les mer... [ 29.08.14 21:18 ]

Fiber på Ilseng i høst 2012

Les mer... [ 30.03.12 08:21 ]

Ilseng Gård
Les mer... [ 06.07.08 13:35 ]

Ord fra Erik

Les mer... [ 08.06.08 22:42 ]

Hagastua Fritidsgård




Åpent møte om nytt fengsel

Publisert av Rolv Bråthen [02.09.15 10:00]
Utskriftsvennlig side

Tirsdag 1.9.15 ble det avholdt møte på Ilseng Samfunnshus om et mulig nytt stor-fengsel på Ilseng.
Folk fra fengselsledelsen (Kriminalomsorgen), fra Statsbygg, samt fra planavdelingene både i Hamar og Stange, samt Stanges ordfører, var til stede i møtet.



Det arbeides nå med en kapasitetsutredning totalt for fengslene i Norge, og i den forbindelse vil en framtidig fengselsstruktur også bli besluttet. Samtidig arbeides det for fullt med en reguleringsplan og med å avklare mulighetene for tomte-erverv i forbindelse med dagens Ilseng Fengsel.

Disse grunnleggende planene, forventes å bli avklart i løpet av 1 til 2 år. I beste fall vil bygging kunne starte opp om 3 til 4 år.

Hva planlegges?
Planene omfatter to store bygg, 3 etasjer høye, som skal romme 192 nye soningsplasser. Det regnes omtrent det samme antallet nye arbeidsplasser.
I tillegg vil det bli nødvendig med en del nye lokaler for kantine, sosiale rom, administrasjonslokaler osv.

Hvor?
Det ønskes å få regulert området nord-østover fra dagens fengsel, inn i Dalfarmen-moen. Dette vil medføre behov for å legge om lysløypetraseen (den delene som går nærmest Ilseng Gård), samt en del omlegging av Ilsengstiene i området. Den delen av lysløypa hvor skirennene går ut i skogen (ved Lien Johnsen), kan bestå som i dag. Arealet vil ikke berøre fotballanlegget, og vil berøre idrettsanlegget så vidt i det hjørnet hvor trebrua tidligere lå.

Publikum på møtet
Det møtte ca. 45 personer opp til møtet. Disse hadde mange spørsmål om hva dette kan få av betydning. Selv om en del er skeptiske og litt engstelig for framtidens besøkende til Ilseng, ble det gitt gode svar fra panelet.
For undertegnede virker det som om at flertallet i salen så på dette som en positiv sak for stedet.

Det vil framover bli flere muligheter til å påvirke og uttale seg. I første omgang er det frist den 14.10. for å mene noe om selve reguleringsplanen.

Linjeveien ned til fylkesvegen er varslet som en del av reguleringsplanen. Dette er for å sikre seg dersom byggeplaner og kapasitetsvurderinger tilsier at denne vegen må utbedres.

Vi ser med spenning fram til prosessen.

<<Tilbake

 • Lions Romedal
 • Lagråa boligfelt
 • Ilseng Samfunnshus
 • Ilseng Vel
 • Ilseng Idrettslag
 • Ilseng Fritidsklubb
 • Ilseng Sangforening
 • Toril Støa Karseth
 • Ilseng Arbeiderlag
 • Stiftelsen Grobunn
 • Ilsengstiene
 • Starene + natur på Ilseng
 • 1. Romedal Speidergruppe
 • Ilseng Pensjonistforening

18.06.19
Ilseng Pluss Bålkos på Bjørby tirsd. kl 12

27.06.19
Pensjonistforeningens sommeravslutning


>>Se hele arrangementskalenderen...




Brosjyre Ilseng 2019
Stange kommune deler ut kr 30.000 til profileringstiltak til hver av grendene i Stange. Ilseng vil lage en brosjyre
Les mer...

Breidablikk FAU

Les mer...

Forum Ilseng

Les mer...

Her er noen fcacebookgrupper for Ilseng
Les mer...

Breidablikk reddet 22.03.17
Rådmannen vil utrede om barneskolene i Romedal skal slås sammen
Les mer...

Ilseng i Media
Samlealbum for Ilseng i Media
Les mer...

Aruna-Akademiet

Les mer...

Reisebrev fra Ilsengfolk
Her er det mulighet for ilsengfolk å formidle og dele sine opplevelser til andre.
Les mer...

Stange Bygdenes Musikkforening
Les mer...

Romedal bygdekvinner
Les mer...

Vallset Kulturstier +++mer
Les mer...

Romedal og Vallset Menighet
Les mer...

Romedal BU
Les mer...

Nærmiljøsentralen i Romedal
Les mer...

Romedal Lions klubb
Les mer...

4H Dalarom
Les mer...

100 års feiring
ledig h
Les mer...

Rosett Ungdomskor
Les mer...





 









Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006